Tim Behrendt Foundation
 
 
 
 

Beste mensen,
eindelijk –na 5 lange jaren papierwerk, het aanvragen van vergunningen e.d. – is er een begin gemaakt met de bouw van het gastenverblijf. Hierbij de eerste foto’s... Dat betekent wel dat er nu, nog meer dan ooit, geld nodig is om het helemaal af te maken. O.a. voor de metalen schuifpuien om het gebouw veilig af te kunnen sluiten, de kozijnen en de ramen, de deuren en straks natuurlijk het interieur. Donaties zijn zeer welkom dus.

Dear all,
Finally, after five years of getting the paperwork done, a start has been made with the construction of the guesthouse. Hereby the first pictures... This means that, maybe more then ever, money is needed to finalize it completely. For example for the metal shutters to close the building safely, windows and frames, doors en for later of course the interior. So please donate and help us to make this project happen!

TBF